PŘEDHLED AKCÍ PRO DĚTI - neformální vzdělávání

Cílem neformálního vzdělávání je získávání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit společenské a pracovní uplatnění občanů. Proto je důležité zapojení školských organizací do různých forem neformálního vzdělávání, které Městská knihovna Tišnov poskytuje.

Naším zaměřením je informační a digitální vzdělávání, díky kterému se u žáků a studentu rozvíjejí klíčové kompetence:

  • k řešení problémů
  • komunikativní
  • sociální 
  • personální
  • pracovní

Osvojení si těchto kompetencí tvoří základ pro celoživotní učení a vstup života. Záběr informačního vzdělávání je velice široký a zapojuje průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu a Školních vzdělávacích plánů, na která naší nabídkou cílíme.  

Koncepci informačního vzdělávání Městské knihovny Tišnov se zaměřuje na práci s knihou, podporu čtenářské a informační gramotnosti a rozvíjí kritické myšlení dětí již od útlého věku. 
Nové informační vzdělávání se bude více zaměřovat na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 

 

NABÍDKA LEKCÍ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY - Eva Brdíčko

1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - Michala Hrbotická

2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍ ŠKOLY - Edita Hečová

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

Městská knihovna Tišnov Brněnská 475
Tišnov
66601
Oddělení pro dospělé čtenáře: 530 334 016

Oddělení pro děti a mládež: 530 334 017
knihovna@kulturatisnov.cz
To Top