Univerzita volného času 

 

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

 

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

 

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.

 

Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

 

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.

 

 

Morava v době posledních Přemyslovců

 

Kdy: zimní semestr 2021/2022

Lektor: Aleš Flídr

Zahájení: ve středu 6. 10. 2021 v 16.45 hodin

Cena: 400 Kč/8 přednášek

 

Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov. Přihlášky přijímáme do 20. 9. 2021.

 

Obsah přednášek:

Jestliže ve století jedenáctém i dvanáctém činila architektura i ostatní druhy umění na Moravě drobné krůčky, v následujícím věku se rozeběhla mílovými kroky. Románský styl byl velmi brzy vystřídán gotickým, 30. až 50. léta 13. století jsou tak tradičně nazývána obdobím tzv. přechodného stylu.

V našich zemích se v této době prohloubila a upevnila církevní i světská správa. Zahustila se síť kostelů, velkofarní systém se proměnil v děkanský a vlastnické kostely se staly biskupskými. Panovnická rodina, na Moravě to byli jak markrabí, tak králové a královny z rodu Přemyslovců, svou moc opírala o nejstarší hrady, v tomto období založila první města a pokračovala v klášterních donacích.

Právě kláštery, ale i olomoučtí biskupové se zasloužili o velký rozkvět gotického umění. Řemeslníci i stavitelé k nám přicházeli nejen z přilehlých německých zemí, ale i ze vzdálené Francie, výjimečně i z Itálie. S nejstarším gotickým stavitelstvím se setkáme především v cisterciáckých klášterech na Velehradě, v Oslavanech či v Porta coeli, na Vysočině pak ve Žďáru nad Sázavou.

Ve městech nové umělecké trendy šířili jednak mendikanti, ale i bohatí měšťané napojení na mezinárodní obchodní síť. Panovníci tehdy stavěli první velké kamenné hrady, v nichž se uplatnilo tvarosloví klasické gotiky, šlechta téměř vzápětí přebírala nový typ fortifikací, na těžko přístupných místech tak vyrostla řada menších opevněných sídel.

Po velkém požáru olomoucké katedrály se biskup Bruno ze Schaumburku pustil do její přestavby, nová stavba následně ovlivnila řadu dalších kostelů na biskupských majetcích. Ve druhé polovině 13. století se raná gotika rozšířila po celé zemi, s jejím rostlinným dekorem se tudíž setkáme jak v prostorách mohutných městských chrámů, tak na drobných venkovských stavbách.

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

Městská knihovna Tišnov Brněnská 475
Tišnov
66601
Oddělení pro dospělé čtenáře: 530 334 016

Oddělení pro děti a mládež: 530 334 017
knihovna@kulturatisnov.cz
To Top